Ücretsiz Kargo - Güvenli ödeme

keikei logo

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
1. SATICI
UNVAN:

KeiKei Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (5420603149)

Adres:

Ergenekon Mah Dolapdere Cd. Küçükbayır Sk. No:119/A K:6 Şişli/İstanbul

İade Adresi:

Ergenekon Mah Dolapdere Cd. Küçükbayır Sk. No:119/A K:6 Şişli/İstanbul

TELEFON:

+90 850 259 1441 / +90 212 248 81 11

E-MAİL:

[email protected]

KEP ADRESİ:

[email protected]

MERSİS NO:

0542060314900001

BANKA HESAP BİLGİLERİ:

Keikei Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Banka: Garanti Bankası Harbiye Şubesi
TL Hesap No: 078-6297226
TL IBAN: TR03 0006 2000 0780 0006 2972 26
USD Hesap No: 078-9085360
USD IBAN: TR48 0006 2000 0780 0009 0853 60

2. ALICI

Müşteri olarak https://www.keikei.co/ alışveriş sitesinden (Kısaca “Site” olarak anılacaktır.) sipariş veren ve sipariş numarasına sahip olan kişidir. Satış işlemi sırasında kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

ALICI:

ADRES:

TELEFON:

E-POSTA:

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, ALICI’nın “Tüketici” sıfatını haiz olması halinde; mevzuata uygun olarak ALICI'nın, SATICI'ya ait https://www.keikei.co/ isimli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda işbu Sözleşmede ve sitede nitelikleri ve satış fiyatları belirtilen ürün/ürünlerin satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

2.2. ALICI, işbu Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürünün bedeli ve varsa kargo ücretini, vergi gibi diğer ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, özellikle teslim adresi yurt dışı olan satışlarda gümrük vergi ve harçları, ilave ardiye ve taşıma masrafları ile ALICI adresinin hukukundan kaynaklı ek vergi ve harçlardan ayrıca sorumlu olacağını bu konuda bilgilendirildiğini ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bildiklerini kabul ve beyan eder.

MADDE 3: ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. https://www.keikei.co/ e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün ya da ürünlerin cinsi veya türü, miktarı, marka veya modeli, rengi, birim fiyat(lar)ı, satış bedeli, ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı`nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

3.1.1. Ürün ve Fiyat Bilgileri

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı (TL/USD)

Kargo Bedeli (TL/USD)

Gümrük Masrafları (TL/USD)

Toplam (TL/USD) (KDV Dahil)

Site içerisindeki ürünlere ilişkin vaatler teknik sebepler veya hataya dayalı olması halinde bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

3.1.2. Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli Aracı

1-Kredi Kartı2-Banka Havale EFT

Kart Numarası:

Kartın Üzerindeki İsim:

Kredi Kartına Tek Çekim:

Hesap Adı: Keikei Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Banka: Garanti Bankası

Şube: Harbiye

TL Hesap No: 078-6297226

TL IBAN: TR03 0006 2000 0780 0006 2972 26

USD Hesap No: 078-9085360

USD IBAN: TR48 0006 2000 0780 0009 0853 60

3.1.3. Teslimat ve Fatura Bilgileri

Teslimat Bilgileri

Bilgiler
Adı, Soyadı/Unvanı:
Adres:
Telefon:
E-posta:

Fatura Bilgileri

Adı, Soyadı/Unvanı:
Adres:
Telefon:
E-posta:
MADDE 4: TESLİMAT VE FATURA

4.1. ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler; SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla SATICI'nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. Bu kargo firmasının ALICI`nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Kargo firmasından kaynaklı sürenin uzaması halinde SATICI sorumlu tutulamaz.

4.2. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün/ürünlerin kargo firmasından kaynaklı sebepler hariç sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilmemiş olması halinde ALICI Sözleşmeyi feshedebilir.

4.3. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır.

4.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI'nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI'nın e-posta adresine gönderilecek ve/veya SATICI tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte veya talep edilmesi halinde e-posta ortamında teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini ve SATICI’ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

4.6. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme`ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde yasal yükümlülüklere uygun sürelerde muhafaza edilir.

4.7. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI'nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI'nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu durumda SATICI ürünleri ALICI’nın onayı ve başkaca bir karara gerek olmaksızın tevdi mahaline ALICI adına bırakarak teslim yükümlülüğünden kurtulabilir veya kendisi depo edebilir, bu durumda depo ücretini talep etme hakkı saklıdır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI tüm nakliye ve diğer masrafları kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır.

4.8. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.9. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa önerilen kullanım bilgileri ve saklama koşulları ile teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerdeki hasar ve hatalardan SATICI sorumlu tutulmayacaktır.
4.9.1. Ürün/ürünlerin ayıplı/hasarlı olduğu teslimat anında fark edilmesi ve tutanak altına alınması durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI tarafından iade alınıp işbu tarihi takip eden 30 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI'dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir. Tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hallerde SATICI sözleşmeye aykırılıktan bahisle sorumlu tutulamayacaktır.
4.9.2. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda; gözle görünür ve/veya kontrolle tespit edilebilir ayıplar yönünden ALICI en geç 24 saat içinde, ALICI SATICI'ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ayıpları ihbar etmekle yükümlüdür. Süresi içinde yapılmayan ayıp ihbarları ve bunlara bağlı talepler kabul edilmez.
4.9.3. İşbu ihbara müteakip, ürün/ürünler SATICI tarafından yönlendirilecek kargo firması ile kargo masrafları ALICI’ya ait olmak üzere taşınacak olup iade alınan ürün/ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin SATICI’dan kaynaklı ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ALICI’ya tercihine göre değişim hakkı veya hediye kuponu tanımlanacaktır. Aksi takdirde ürün/ürünler ALICI'ya iade edilecektir ve her türlü nakliye bedeli ve doğması halinde gümrük ve diğer vergi / harç masrafları ayrıca talep edilecektir.
4.9.4. ALICI’nın satın alınan ürün üzerinde yer alan kullanım talimatlarına ve saklama koşullarına aykırı kullanımları neticesinde oluşan zarardan SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 5: ÖDEME ve KAMPANYALAR

5.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

5.2. ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini kredi kartı ile ödendiği durumlarda; İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin SATICI tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.

5.3. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

5.4. ALICI'nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte SATICI tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, mesafeli satışlarda geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama ALICI'nın kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI'nın siparişine de uygulanacaktır.

5.5. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI'nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, eksiksiz bir biçimde SATICI'ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI, SATICI'nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. ALICI'nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI'nın insiyatifi dışındadır. SATICI'nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.

5.7. Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe teslimat ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI'nın ödeyeceği ürün/ürünlerin bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, teslimat ücreti ile birlikte ödenecektir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

MADDE 6: GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, işbu Sözleşme`de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İnternet Sitesi`nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün`lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve değişim hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil Mesafeli Satışlar İçin Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi`nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün`ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

6.2. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI'nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; değişim hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI'nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI'nın açık adres - telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit standart, içerik ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde tahsil edilen bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

6.7. SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. SATICI'nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.8. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının hatalı belirtilmiş olması halinde; işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açıkça anlaşılan bir hata olması nedeniyle ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.9. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI'nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırı olarak kabul ettiği yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

MADDE 7: MÜCBİR SEBEPLER

7.1. Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar'ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar'dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilemez.

7.2. SATICI, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme'de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür.

7.3. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (on dört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

MADDE 8: DEĞİŞİM HAKKI

8.1. Sitemizde satılan ürünler günlük, tek kullanımlık ürün sınıfına girdiği için İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

8.2.Keyfi iadelerde yalnızca değişim seçeneği mevcuttur.

8.3.Değişim seçeneğinin kullanılması ise ürünün ALICI’ya teslim edilmesinden itibaren 24 saat içerisinde Şirkete aşağıda bilgileri verilen iletişim adresleri aracılığıyla ALICI’nın bildirimde bulunulması gerekmektedir.

8.4.Süresi içerisinde bildirim yapılmadığı takdirde ALICI değişim hakkını kaybedecektir.

8.5.24 saat içerisinde ALICI tarafından bildirim yapıldığı takdirde Şirket ALICI’ya anlaşmalı olunan kargo şirketinin ismi ve değişim kodu bilgilerini verecektir.

8.6.Değişim kodunun ALICI’ya verilmesinden itibaren 10 gün içerisinde ALICI’nın, ürünü ve ürünün varsa her türlü eklenti, aksesuarları, ambalajı, fatura, varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve diğer evrakları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız şekilde SATICI’nın aşağıda bilgileri verilen adresine, Şirket’e ulaştırması gerekmektedir. Aksi takdirde ayıp bildirimi kabul edilmeyecektir.

8.7.Ürünün Şirkete gönderilmesi aşamasında doğabilecek tüm masraflar kargo parası dahil ALICI’ya ait olacaktır. Teslim adresinin yurt dışı adresi olması halinde her türlü nakliye bedeli ve doğması halinde gümrük ve diğer vergi / harç masrafları da ALICI tarafından karşılanacaktır.

SATICININ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

KEİKEİ Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adres :Ergenekon Mah. Küçükbayır Sk. No: 119/A K:6 Şişli/İstanbul
Telefon : +90 850 259 1441 / +90 212 248 81 11
E-posta :[email protected]
Kep Adresi : [email protected]

8.8.Değişim hakkı aşağıdaki ürün ve durumlarda kullanılamayacaktır:
Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,
ALICI’nın tüketici olmadığı satışlardaki ürünler,

Ürünlerle bütünlük arz eden marka, logo ve/veya etiketlerin sökülmüş hasarlanmış olması,
Ürünlerin deneme dışında açılmış/kullanılmış olması, iç ve dış etiketinin çıkarılmış olması,
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ve doğrudan vücut ile temas eden özellikle mayo, bikini, pareo, crop top ürünler,
Ürünlerin herhangi bir yerinde az veya küçük olması önemli olmaksızın; yırtılma, yanma, kokma, kırılma, zedelenme, bozulmanın var olması,
Ürünlerin nitelik ve özelliklerini kısmen de olsa kaybetmesi yahut yeniden satışı için gerekli yeni/temiz vasıflarını yitirmiş olmaları,
Yıkanmış ürünlerin değişimi kabul edilmez. Üzerinde parfüm, deodorant yahut herhangi bir koku ve/veya iz/leke bulunan, yıpranmış, yırtılmış, iç astarında tahrifat oluşmuş veya başka şekilde hasara uğramış yahut yeniden satış imkânı ortadan kalkmış ürünlerin değişimi mümkün değildir.

8.9.Değişim hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi/kampanya şartlarının dışına çıkılması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve SATICI, ALICI’ya değişim hakkı tanınırken bu tutarı mahsup etme veya ayrıca talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 9: UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden doğacak ihtilaflarda;
9.1.1. Alıcı Tüketici ise; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
9.1.2. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz, Tüketici Mahkemeleri görevli olacaktır.
9.1.3. Alıcı Tacir ve/veya Kamu tüzel kişisi ise; İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 10: TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

10.1. ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

10.2. ALICI’nın diğer ödeme yöntemlerini seçmiş olması halinde ve ödemede temerrüde düşmesi halinde; SATICI sözleşmeden dönebilir veya faizi ile bedelin ödenmesini talep edebilir. ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 11: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda ayrıca delil sunma hakkı saklı kalmak kaydıyla; SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme 12 (on iki) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICIALICI

KEİKEİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİ TİC. A.Ş.

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi: Çerez Politikası

Kişiselleştir