fb-pixel

Ücretsiz Kargo - Güvenli ödeme

keikei logo

Mesafeli Satış Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SATIŞ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu “Dolapdere Cd. Küçükbayır Sk. No: 119/A K:6 Şişli/İstanbul” adresinde bulunan KEİKEİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("SATICI") ile Satıcı’ya ait https://www.keikei.co/ internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) ürün satın alacak kişi (“ALICI”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

Alıcı, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

UNVANI:KEİKEİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRESİ:Ergenekon Mah Dolapdere Cd. Küçükbayır Sk. No:119/A K:6 Şişli/İstanbul

MERSİS:0542060314900001

TELEFON:+90 850 259 1441 / +90 212 248 81 11

E-POSTA:[email protected]

KEP ADRESİ:[email protected]

Satıcı’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO`nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

3. DEĞİŞİM HAKKI

3.1. Sitemizde satılan ürünler günlük, tek kullanımlık ürün sınıfına girdiği için İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

3.2. Keyfi iadelerde yalnızca değişim seçeneği mevcuttur.

3.3. Değişim seçeneğinin kullanılması ise ürünün ALICI’ya teslim edilmesinden itibaren 24 saat içerisinde Şirkete aşağıda bilgileri verilen iletişim adresleri aracılığıyla ALICI’nın bildirimde bulunulması gerekmektedir.

3.4. Süresi içerisinde bildirim yapılmadığı takdirde ALICI değişim hakkını kaybedecektir.

3.5. 24 saat içerisinde ALICI tarafından bildirim yapıldığı takdirde Şirket ALICI’ya anlaşmalı olunan kargo şirketinin ismi ve değişim kodu bilgilerini verecektir.

3.6. Değişim kodunun ALICI’ya verilmesinden itibaren 10 gün içerisinde ALICI’nın, ürünü ve ürünün varsa her türlü eklenti, aksesuarları, ambalajı, fatura, varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve diğer evrakları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız şekilde SATICI’nın aşağıda bilgileri verilen adresine, Şirket’e ulaştırması gerekmektedir. Aksi takdirde ayıp bildirimi kabul edilmeyecektir.

3.7. Ürünün Şirkete gönderilmesi aşamasında doğabilecek tüm masraflar kargo parası dahil ALICI’ya ait olacaktır. Teslim adresinin yurt dışı adresi olması halinde her türlü nakliye bedeli ve doğması halinde gümrük ve diğer vergi / harç masrafları da ALICI tarafından karşılanacaktır.

SATICININ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

KEİKEİ Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adres :Ergenekon Mah. Küçükbayır Sk. No: 119/A K:6 Şişli/İstanbul
Telefon : +90 850 259 1441 / +90 212 248 81 11
E-posta :[email protected]
Kep Adresi : [email protected]

3.8.Değişim hakkı aşağıdaki ürün ve durumlarda kullanılamayacaktır:
Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,
ALICI’nın tüketici olmadığı satışlardaki ürünler,
Teslim adresinin yurt dışı olması halinde ALICI’nın mutat mesken hukukunda kendisine cayma hakkının tanınmadığı durumlarda,
Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramış ise ALICI cayma hakkını bu ürünler için kullanamaz. Özellikle aşağıdaki hallerde satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasar var kabul edilir;
Ürünlerle bütünlük arz eden marka, logo ve/veya etiketlerin sökülmüş hasarlanmış olması,
Ürünlerin deneme dışında açılmış/kullanılmış olması, iç ve dış etiketinin çıkarılmış olması,
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ve doğrudan vücut ile temas eden özellikle mayo, bikini, pareo, crop top ürünler,
Ürünlerin herhangi bir yerinde az veya küçük olması önemli olmaksızın; yırtılma, yanma, kokma, kırılma, zedelenme, bozulmanın var olması,
Ürünlerin nitelik ve özelliklerini kısmen de olsa kaybetmesi yahut yeniden satışı için gerekli yeni/temiz vasıflarını yitirmiş olmaları,
Yıkanmış ürünlerin değişimi kabul edilmez. Üzerinde parfüm, deodorant yahut herhangi bir koku ve/veya iz/leke bulunan, yıpranmış, yırtılmış, iç astarında tahrifat oluşmuş veya başka şekilde hasara uğramış yahut yeniden satış imkânı ortadan kalkmış ürünlerin değişimi mümkün değildir.

3.9. Değişim hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi/kampanya şartlarının dışına çıkılması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve SATICI, ALICI’ya değişim hakkı tanınırken bu tutarı mahsup etme veya ayrıca talep etme hakkına sahiptir.

4.ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı, kargo bedeli, satış bedeli ve vergi bedeli dahil toplam fiyatı (teslim adresi yurt dışı olan satışlarda satış bedeli, vergi bedeli, gümrük vergi, harç ve masrafları dahil toplam fiyatı) “Sepetim” sekmesinde yer almaktadır. Site içerisindeki ürünlere ilişkin vaatler teknik sebepler veya hataya dayalı olması halinde bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Sözleşme konusu ürün; SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla SATICI'nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla kargo firmasından kaynaklı sebepler hariç olmak üzere 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir.

5.2. SATICI, ürünleri anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde; ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

5.3. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

5.4. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

5.5. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan veya başkaca bir sorun/hasar gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.6. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tamamen ödemiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI'nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

5.8. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Değişim hakkı kullanılacaksa ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması gereklidir ve fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.9. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebep veya olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5.10. Sözleşme-kanuna uygun sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI'nın SATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

5.11. SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI’nın kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

5.12. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2’inci maddesinde belirtilen SATICI iletişim kanallarından ulaşarak yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

5.13. İşbu bilgilendirme formu ve Sözleşme, ALICI’nın kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderilir. ALICI anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI nezdindeki sistemlerde ise yasal yükümlülüklere uygun sürelerde muhafaza edilir.

5.14. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Sözleşmenin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

5.15. İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ YARGI MERCİİ

Tarafların ortak mutabakatı ile çözülemeyen uyuşmazlıkların varlığı halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi: Çerez Politikası

Kişiselleştir